Αποτελέσματα

Τα παρακάτω αποτελέσματα θα δημιουργηθούν και θα εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του έργου:

STEMKIT DIY Υπολογιστής

Ηλεκτρονικά κιτ για χρήση με τον υπολογιστή STEMKIT

Οδηγός και σχέδια για τη συναρμολόγηση του STEMKIT υπολογιστή, την εγκατάσταση του λογισμικού και τη διαμόρφωση του GPIO

STEMKIT Πρόγραμμα σπουδών και μαθημάτων

STEMKIT οδηγός για εκπαιδευτικούς

Εκπαιδευτική πύλη με ολοκληρωμένα πλαίσια δεξιοτήτων και επιτεύξεων

Εικονικός χώρος για το STEMKIT Club