Εταίροι

ECAM-EPMI (Συντονιστής Έργου)

Το ECAM-EPMI είναι Μεταπτυχιακή Σχολή Γενικής Μηχανολογίας που δημιουργήθηκε από τέσσερις μεγάλες βιομηχανικές ομάδες: EDF, Philips, PSA και Schneider.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παράγουμε επιχειρησιακούς μηχανικούς με κορυφαίες επιστημονικές και διαχειριστικές δεξιότητες. Προσφέρουμε μαθήματα που δημιουργήθηκαν για να αντανακλούν τις ανάγκες της βιομηχανίας, χάρη στην ισχυρή μας παράδοση συνεργασίας με τη βιομηχανία.

Μέλος της περίφημης γαλλικής «Conférence des Grandes Ecoles», το ECAM-EPMI, είναι διαπιστευμένο να απονείμει πτυχία μηχανικών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Το ECAM-EPMI αποτελεί μέρος του δικτύου ECAM, το οποίο συγκεντρώνει τέσσερις σχολές μηχανικών που καλύπτουν μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό. Η ομάδα διαθέτει πάνω από 2.500 φοιτητές, 6.000 εργαζόμενους πτυχιούχους μηχανικούς στη Γαλλία και στο εξωτερικό, 380 διδάσκοντες στους οποίους περιλαμβάνονται 120 μόνιμοι καθηγητές και 15 εργαστήρια διδασκαλίας και έρευνας.

Το σχολείο είναι επίσης μέλος του FESIC (Fédération d’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres), το οποίο περιλαμβάνει 28 διοικητικά και μηχανικά τμήματα Grandes Ecoles. Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο ιδιωτικών γαλλικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία FESIC είναι φημισμένα για τα υψηλά πρότυπα τους όσον αφορά την ακαδημαϊκή αριστεία, το διεθνές πρόγραμμα σπουδών, την ανάπτυξη της έρευνας και τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τα διάφορα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να ζήσουν το όνειρό τους, να αναπτυχθούν, να επιτύχουν τις δυνατότητές τους και να ισχυροποιήσουν τους εαυτούς τους προωθώντας την ατομικότητά τους και ανακαλύπτοντας τα ταλέντα τους.

Δεν εκπαιδεύουμε μόνο μηχανικούς: εκπαιδεύουμε άντρες και γυναίκες με τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες εκτιμούνται ιδιαίτερα από τις εταιρείες για τις δεξιότητες τους και τις επαγγελματικές τους ικανότητες.

Το ECAM-EPMI είναι κάτι περισσότερο από ένα μεταπτυχιακό σχολείο μηχανικών. είναι μια μεγάλη οικογένεια όπου οι δεξιότητες κάθε ατόμου συμβάλλουν στην επιτυχία όλων

Ιστοσελίδα: www.ecam-epmi.fr/en/about-ecam-epmi


ASSERTED KNOWLEDGE

Η Asserted Knowledge (AKNOW) είναι μια εταιρεία παροχής τεχνικών συμβουλών και προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες ΤΠΕ υψηλής τεχνολογίας, αλλά και προσωπικό σε οργανισμούς. Μια σημαντική υπηρεσία που διαφοροποιεί την AKNOW από άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι η προσέγγισή της στις αναλύσεις επιχειρηματικών εκθέσεων, η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση του Business Process Modelling Notation (BPMN).

Το προσωπικό της AKNOW διαθέτει πολλά χρόνια εμπορικής εμπειρίας, υποστηρίζοντας μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούν ΤΠΕ, καθώς και μια βαθιά εμπειρία στο συντονισμό διαφόρων έργων που χρηματοδοτούνται από το Framework Programme 6, 7 και το Life Long Program. Οι τρέχουσες δραστηριότητες της AKNOW επικεντρώνονται στην κατάρτιση μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών στην ηλεκτρονική μάθηση, εξατομικευμένων προσεγγίσεων κατάρτισης, παροχής στοχευμένης κατάρτισης αειφορίας στις ΜΜΕ και μεθοδολογιών και εργαλείων διάδοσης και διασφάλισης της ποιότητας που εστιάζονται σε στοχευμένες μετρήσεις ποιότητας και προγραμμάτων βέλτιστων πρακτικών / διδαγμάτων.

Ιστοσελίδα: www.asserted.eu


DANMAR COMPUTERS

Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό Ε & Α της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων. Κατά τη διάρκεια 15 ετών, η Danmar έχει υλοποιήσει επιτυχώς πάνω από 50 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα Erasmus+.

Σε πολλά από αυτά τα έργα, η Danmar ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τον συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και προμηθευτής του διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης των ευρωπαϊκών έργων AdminProject. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ιστοσελίδα: www.danmar-computers.com.pl/en


HEARTHANDS SOLUTIONS

Η Cosmic Innovations (COIN) είναι μια πολύ δυναμική συμβουλευτική που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των εμπορικών και των δημόσιων / κοινοτικών χρηματοδοτικών οικοσυστημάτων.

Η παροχή υπηρεσιών της COIN κυμαίνεται από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την απόκτηση δημόσιας χρηματοδότησης μέχρι την υλοποίηση, την κατάρτιση και τη μεταφορά τεχνολογίας. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με έμφαση στην υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων που είναι αυτό που χωρίζει τη COIN από τις περισσότερες εταιρείες συμβούλων που απομακρύνονται από τις τεχνικές υλοποιήσεις αφήνοντας τους πελάτες τους εκτεθειμένους.

Η COIN είναι πάντα έτοιμη να μοιραστεί εξίσου με τους πελάτες ή τους συνεργάτες του όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση ενός κοινού οράματος.

Οι τρέχουσες δραστηριότητες μας επικεντρώνονται:

  • E & M Learning: Εκπαίδευση μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών για την εκμάθηση.
  • Εξατομικευμένη κατάρτιση: Εξατομικευμένες προσεγγίσεις κατάρτισης που χρησιμοποιούν εξόρυξη γνώσης, ανάλυση συναισθημάτων και τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας.
  • Άτυπη μάθηση: Άτυπη μάθηση μέσω της δημιουργίας δυναμικών διαδικτυακών κοινοτήτων για την ενδυνάμωση της εκμάθησης της κοινότητας συνδυάζοντας την επιθυμία να μάθει με πάθος να διδάξει.
  • Διάδοση της γνώσης: Διάδοση των γνώσεων μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαδικασίας στρατηγικής επικοινωνίας που υποστηρίζεται από στοχοθετημένες δραστηριότητες στο διαδίκτυο.
  • Σοβαρά Παιχνίδια: Προώθηση Σοβαρών Παιχνιδιών στη Δια Βίου Μάθηση μέσω της χρήσης σοβαρών παιχνιδιών για την προώθηση βασικών ικανοτήτων.
  • Expoitation by Design: Βιώσιμα αποτελέσματα των έργων μέσω της εισαγωγής απαιτήσεων βιωσιμότητας στα αρχικά στάδια σχεδιασμού και εκμετάλλευσης που προκύπτουν από τη στόχευση δημόσιων και εμπορικών ευκαιριών καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου.
  • Συνεχής Βελτίωση: Οι μεθοδολογίες διασφάλισης ποιότητας και τα εργαλεία επικεντρώνονται σε στοχευμένες μετρήσεις ποιότητας και σε προγράμματα βέλτιστων πρακτικών / μαθήματα.

Η COIN απασχολεί 5 έμπειρους συμβούλους.

Ιστοσελίδα: www.hearthands-solutions.eu


PROJETO SCHOLE LDA

Το Scholé είναι ένα καινοτόμο σχολείο που εδρεύει στην Πορτογαλία. Το σχολείο ακολουθεί μια τριπλή παιδαγωγική τακτική – Head, Heart & Hands – και είναι σε αποστολή να γίνει ένα καλύτερο σχολείο προς όφελος του κόσμου.

Το Scholé ακολουθεί μια μεθοδολογία μάθησης βασισμένη στο έργο που υποστηρίζεται από τη βιωματική μάθηση, τη σκέψη σχεδιασμού και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις μάθησης. Κάθε έργο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στο επίσημο εθνικό πρόγραμμα σπουδών αλλά υπερβαίνει το στόχο αυτό που θέτει τους εκπαιδευόμενους σε ένα ταξίδι για προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη και εξασφαλίζει πάντα υψηλό θετικό αντίκτυπο για τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες.

Η ικανότητα να ονειρεύεσαι και να προβάλεις το ιδανικό προφίλ που θα αντιπροσωπεύει κάποιον μαθητή από το Scholé δεν μπορεί (ούτε θα μπορούσε) να ξεπεράσει την απρόβλεπτη προοπτική της ανάπτυξης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Οι αρχές, οι στάσεις και οι αξίες που απαριθμούμε για τους μαθητές μας καθοδηγούν τα αστέρια σε μια αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά ο χώρος, η εμπειρία και η σχέση σίγουρα θα υπαγορεύσουν τις ευκαιρίες και τους προορισμούς του ταξιδιού. Κάθε παιδί αναπτύσσει την αίσθηση της υπηρεσίας: να είναι όποιος θέλει, ξεκινώντας από μια κοινή επιθυμία να συνεισφέρει στον κόσμο.

Το 2019, το Scholé αναγνωρίστηκε ως Σχολή Ashoka Changemaker.

Ιστοσελίδα: www.schole.pt


ARC METROPOLITAN SCHOOL

Το ARC School είναι ένας κοινοτικός χώρος, δεσμευμένος να προσφέρει στους σπουδαστές του ένα αρμονικό, φιλικό και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, προσπαθώντας να προσφέρει ίσες ευκαιρίες και πολυπολιτισμικότητα. Ταυτόχρονα, μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της διαδικασίας διδασκαλίας-εκμάθησης, το σχολείο μας προωθεί τη διατήρηση και διαιώνιση των εθνικών αξιών και παραδόσεών μας μέσα στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό πλαίσιο.

Το ιδιωτικό σχολείο του ARC βρίσκεται στο Βουκουρέστι και παρέχει μια καλή ευκαιρία στους σπουδαστές (6-14 ετών) να έχουν καλή συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι μαθητές μας είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην απόκτηση μιας επιστημονικής μεθόδου σε πολύπλοκα πλαίσια και σε μελέτες περιπτώσεων που μπορεί να περιλαμβάνουν τις δεξιότητες του έργου μέσω διαφοροποιημένων στρατηγικών, όπως η επίλυση προβλημάτων, η μάθηση βάσει σχεδίων και η έρευνα βασισμένη στην έρευνα.

Ο σκοπός του ARC είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές μας να είναι ανεξάρτητοι, ερευνητές, δια βίου μάθηση, υπεύθυνοι πολίτες, που συμμετέχουν σε κοινωνικές αλλαγές, τέχνες, επιστήμη και λάτρεις των ανθρώπων, έχοντας επίγνωση των δικών τους ικανοτήτων και ικανών να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους για την επίλυση πολύπλοκων περιστάσεων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Ένας σημαντικός στόχος του σχολείου είναι να καλλιεργήσει τις ικανότητες μάθησης STEMA και να ενισχύσει τη γνώση των φοιτητών, προωθώντας ταυτόχρονα μια πιο εμπεριστατωμένη και προηγμένη μελέτη της τεχνολογίας των υπολογιστών, της φυσικής επιστήμης και των ξένων γλωσσών, με στόχο να παράσχει στους μαθητές μια εμπεριστατωμένη και διαρκή εκπαίδευση. Το μάθημα συμπληρώνεται από έργα και δραστηριότητες που στοχεύουν στον εμπλουτισμό της προσωπικότητας των μαθητών, καθώς και στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, αστικής και ανθρώπινης διάστασής τους.

Το σχολείο έχει ειδικευτεί σε πέντε διαφορετικούς τομείς: τεχνολογικές σπουδές, περιβαλλοντικές μελέτες, αγγλικές και πολιτιστικές σπουδές, κοινωνικές σπουδές και αθλητισμό. Έχει δύο διαφορετικές υποομάδες – ψηφιακή τεχνολογία και πολυμέσα. Η ψηφιακή τεχνολογία βασίζεται κυρίως σε μαθήματα ρομποτικής τα οποία είναι πολύ δημοφιλή στους μαθητές. Υπάρχουν ομάδες ρομποτικής για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο σχολείο – ξεκινώντας από το πρώτο έτος.

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν τοπικά, εθνικά και διεθνή προγράμματα μέσω αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας και διαθέτουν τα προσόντα σε πολλούς μαθήματα αντικειμένων (Ολυμπιακούς Αγώνες Χημείας, Μαθηματικών και Φυσικής).

Οι δάσκαλοι συνεργάζονται με τους επαγγελματίες των Τεχνών, των Επιστημών και της Τεχνολογίας, τους επιχειρηματίες, τους κοινωνικούς φορείς υλοποίησης έργων, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία τους στον στρατηγικό προσανατολισμό και σε διάφορα σχολικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Το σχολείο ARC εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές μεθόδους που εστιάζονται στην εκμάθηση των σπουδαστών, επίσης για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, αντί για πρότυπα μετωπικά μαθήματα που μπορεί να είναι δύσκολο να ακολουθηθούν γι ‘αυτούς. Οι σπουδαστές σπουδάζουν σε καινοτόμα εργαστήρια όπου έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, να υλοποιήσουν και να κατασκευάσουν καινοτόμα πρωτότυπα, να δημιουργήσουν λογισμικό, να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων αντικειμένων.

Ιστοσελίδα: www.scoala-arc.ro