Σχετικά με το έργο

Σκοπός του προγράμματος STEMKIT4Schools είναι η ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που δουλεύουν με παιδιά να τα εμπλέξουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού και δεξιοτήτων σχετικών με το STEM.

Ο κύριος στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

  • Ανάπτυξη και επαλήθευση ενός οδηγού για την κατασκευή, τη διαμόρφωση και τη χρήση ενός υπολογιστή DIY στην τάξη.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μαθήματα για χρήση από τον STEMKIT DIY υπολογιστή.
  • Σχεδιασμός ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του προγράμματος σπουδών και τα οποία θα κατασκευαστούν από παιδιά.
  • Προετοιμασία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης.
  • Εργαστηριακές και πιλοτικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες με τους καθηγητές και τους μαθητές.
  • Διατήρηση τελικών αποτελεσμάτων μέσω ενός διαδικτυακού εικονικού χώρου.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο απευθύνεται σε ειδικούς που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 8-13 ετών, δικαιούχους, σχολεία, ενώσεις και οργανώσεις για παιδιά / γονείς, φορείς λήψης αποφάσεων και εκπαιδευτικούς φορείς, εμπορικές οργανώσεις που παράγουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, πανεπιστήμια – τμήματα παιδαγωγικής / μηχανικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα και παραγωγούς παιχνιδιών STEM.