O projekcie

Celem projektu STEMKIT4Schools jest opracowanie narzędzi, które pomogą osobom pracującym z dziećmi zaangażować się w rozwój umiejętności dzieci w zakresie programowania oraz umiejętności STEM.

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

  • Opracowanie i zweryfikowanie przewodnika dotyczącego składania, konfigurowania i używania komputera w sali lekcyjnej.
  • Zaprojektowanie i opracowanie programu nauczania oraz planów lekcji korzystania z komputera.
  • Zaprojektowanie zestawów elektroniki, które będą używane, jako wsparcie programu nauczania i które zostaną stworzone przez dzieci.
  • Przygotowanie środowiska uczenia się online.
  • Testowanie i pilotowanie wyników w szkołach z nauczycielami i uczniami.
  • Udostępnienie opracowanych rezultatów za pośrednictwem strony internetowej.

GRUPY DOCELOWE

Projekt skierowany jest do specjalistów pracujących z dziećmi w wieku 8-13 lat, beneficjentów, szkół, stowarzyszeń i organizacji dla dzieci /rodziców, decydentów i interesariuszy edukacyjnych, organizacji komercyjnych produkujących gry edukacyjne, uniwersytetów – wydziałów pedagogicznych /inżynieryjnych, instytucji edukacyjnych, czy producentów zabawek typu STEM.